Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane

29 Dec 2017

Vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane lahko oddate prek eDavkov brez certifikata. Z oddajo prek eDavkov se lahko potegujete za 10.000 EUR nagrade. Rok za oddajo je 5. 2. 20...

Preberi več

8,8 milijonov EUR za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

19 Dec 2017

Sklad je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripra...

Preberi več

Objavljena neuradna prečiščena besedila zakonov iz paketa davčnih sprememb

19 Dec 2017

Ljubljana, 19. december 2017 – Objavljena so neuradna prečiščena besedila treh zakonov iz paketa davčni sprememb, ki se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2018.

Preberi več

Davčna obravnava v zvezi z napotitvami na delo v tujino

18 Dec 2017

GZS je Ministrstvu za finance podala določena vprašanja v povezavi z novostmi z zadnjo novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki se zastavljajo podjetjem, in so potrebna dodatna pojasnila, in sicer:

Preberi več

POMEMBNO OBVESTILO: za DELODAJALCE, ki napotujejo delavce v Avstrijo - spremembe urnih postavk

18 Dec 2017

S 1. 1. 2018 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1. 1. 2018, preverite, ali je na ...

Preberi več

Vpis v register dejanskih lastnikov do 19. 1. 2018

16 Nov 2017

Na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), ki je pričel veljati 19. novembra 2016 je uveden Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju RDL), ki ga bo up...

Preberi več

Aktualne spremembe ZID-1, ZUTD in ZDR-1

16 Nov 2017

Septembra 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel noveli Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D), Ustavno sodišče RS pa je z odločbo U-I-200/15, Up-936/...

Preberi več

Opozorilo glede virtualnih valut

09 Oct 2017

Odbor za finančno stabilnost (OFS) izdaja Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute.

Preberi več