Delovno pravo


Le kdo se ne srečuje z vprašanji s področja zaposlovanja, podaljševanja delovnega razmerja, odpuščanja zaposlenih, ...

Zagotovo se strinjate, da poznavanje delovnega prava vpliva na odnos zaposlenih do vašega podjetja.

Našim partnerjem znamo svetovati na področju delovnih razmerij, pri čemer sami ali skupaj z našimi zunanjimi strokovnimi sodelavci za vas pripravimo:

  • obračun plač in drugih izplačil,
  • vodimo kadrovske evidence,
  • pripravimo interne delovno-pravne akte podjetja,
  • predloge kadrovskih postopkov,
  • kadrovske novosti,
  • vodimo personalne mape.