Predstavitev ekipe


Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki, specializirani za različna področja. Vsem so skupne dolgoletne izkušnje, veliko pa vlagamo tudi v pridobivanje specialnih strokovnih znanj, pridobljenih v strokovno-izobraževalnih ustanovah.

TATJANA ADLEŠIČ, mag. državnih in evropskih študij, direktorica in lastnica podjetja
a. Sodno zaprisežena cenilka ekonomske stroke – vrednotenje podjetij
b. Prva predsednica sekcije računovodij pri GZDBK
c. Predavateljica na seminarjih in avtorica strokovnih člankov

GORDANA KAJIN
Telefon: 07 369 11 85
Mail: gordana.kajin@spica-racunovodstvo.si

SIMONA RUS
Telefon: 07 369 11 84
Mail: simona.rus@spica-racunovodstvo.si

ALENKA ADAM JURAJEVČIČ
Telefon: 07 369 11 83
Mail: alenka.adam@spica-racunovodstvo.si

ALEKSANDRA VUJČIČ
Telefon: 07 369 11 80
Mail: aleksandra.vujcic@spica-racunovodstvo.si

ANDREJA PEZDIREC
Telefon: 07 369 11 82
Mail: andreja.pezdirec@spica-racunovodstvo.si

BRIGITA PREŠEREN
Telefon: 07 369 11 82
mail: brigita.preseren@spica-racunovodstvo.si

JASMINA FRIC
Telefon: 05 90 70 169
Mail: info@spica-racunovodstvo.si