Gospodarsko pravo


Gospodarsko pravo je zelo široko pravno področje, na katerega naj ne bi posegali brez strokovne pravne pomoči. Skupaj z našimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki vam pomagamo pri urejanju:

 • dolžniško–upniških razmerij,
 • pogodb,
  • prenosih poslovnih deležev,
  • cesijskih pogodbah,
  • posredniških pogodbah,
  • pogodbah o poslovnem sodelovanju,
  • drugih gospodarskih pogodbah
 • statusnih zadevah
  • ustanavljanju družb,
  • spremembah v sodnem registru,
  • spremembah družbenih pogodb,
  • registraciji samostojnih podjetnikov (s.p.),
  • svetovanju gospodarskim družbam.

Nudimo tudi:

 • preoblikovanja (združitve, prevzemi),
 • pomoč pri preoblikovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalsko družbo in prenos dejavnosti pri zasebnikih,
 • pomoč pri prenosu dejavnosti samostojnega podjetnika na drugega podjetnika,
 • delitve, razdružitve gospodarske družbe na samostojne enote.