Izobraževanje


  • Izvajamo seminarje, predavanja in posvetovanja o različnih temah po želji naročnika, ki se nanašajo na spremembe v slovenski zakonodaji s poudarkom na davčni zakonodaji, Slovenskih računovodskih standardih in zakonu o gospodarskih družbah.
  • Mag. Adlešič Tatjana je samostojna svetovalka in avtorica strokovnih člankov. Predava za poslovne partnerje Špice d.o.o., na Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine, Obrtni zbornici, Centru inovativnega podjetništva NLB in po naročilu posamezne družbe na njihovem sedežu.
  • Na predavanjih gosti tudi zunanje priznane strokovnjake.