Knjigovodstvo in računovodstvo

Ustrezno vodeno računovodstvo je eden od najpomembnejših dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Naša strokovna ekipa v vsakem trenutku poskrbi za ažurno obdelavo podatkov in posredovanje informacij, ki omogočajo stabilno poslovanje ter sprejemanje ustreznih poslovnih odločitev pri načrtovanju, izvajanju in nadziranju.

V okviru računovodskih storitev vam lahko zagotovimo:


  • pomoč pri zahtevnejših vprašanjih Slovenskih računovodskih standardov (SRS) in Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP);
  • izdelavo medletnih izkazov uspeha in bilanc stanja;
  • izračun denarnih tokov;
  • računovodsko predračunavanje;
  • oblikovanje dolgoročnih rezervacij in časovnih razmejitev;
  • celovit preventivni pregled vaše glavne knjige in analitičnih evidenc ter računovodskih izkazov;
  • pomoč pri ostalih aktualnih vprašanjih.

Na področju knjigovodstva izberite storitveni paket po vaši meri!

Nudimo vam:

KLASIČNO KNJIGOVODSTVO
Vi nam posredujete poslovne listine, mi jih poknjižimo in poskrbimo za vse ostalo.
E-POSLOVANJE
Vi imate dostop do računovodskega programa , v katerem sestavite določene listine, mi jih prevzamemo, obdelamo in pripravimo za knjiženje ter poskrbimo za vse ostalo.
Pri delu uporabljamo računovodski program Pantheon družbe Data Lab d.d. ter našim strankam omogočimo dostop do strežnika in možnost vpogleda podatkov v računalniškem programu, avtomatizirano knjiženje računov, skeniranje in arhiviranje dokumentacije ter vpoglede v knjižene podatke.
VI GLEDATE, MI KNJIŽIMO
Če ne želite knjižiti, vam omogočimo samo vpogled v vaše poslovanje preko računovodskega programa, vse ostalo opravimo sami.