Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/spica-racunovodstvo.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Novice iz računovodstva, knjigovodstva, zakonodaje

Aktualne spremembe ZID-1, ZUTD in ZDR-1

15.11.2017

Septembra 2017 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel noveli Zakona oinšpekciji dela (ZID-1B) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D),Ustavno sodišče RS pa je z odločbo U-I-200/15, Up-936/15 z dne 16.marca 2017 razveljavilo četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnihrazmerjih (ZDR-1).

Novela ZID-1B prinaša novo 5. točko 18. člena ureja možnost izdajeprepovedne odločbe, dodaja novi, drugi odstavek 19. člena ZID-1,slednji pa konkretizira zakonsko ureditev domneve obstoja delovnegarazmerja.

Novela ZUTD-D določene določbe predpisuje uporabljati šele od 21. 1.2018 naprej. Nove odstavki so bili dodani k 32. členu ZUTD,predstavi pa tudi obsežno spremembo 60. člena tega zakona –omenjen člen ureja trajanje denarnega nadomestila, spremenjeni pa sobili drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek tega člena. 65.člen v določenih primerih ureja znižanje denarnega nadomestila zaprimer brezposelnosti pred prenehanjem pravice do denarneganadomestila. Spremenjeni so tudi 118., 122., 123. a, dodan pa je biltudi 124. a člen.

Odločba Ustavnega sodišča RS razveljavi četrti odstavek 88. člena ZDR-1 –omenjen člen ureja vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti.

Vse objave