Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/spica-racunovodstvo.si/public_html/admin/inc/config.php on line 21
Novice iz računovodstva, knjigovodstva, zakonodaje

BREXIT - Izstop Združenega kraljevstva iz Evropske unije

19.02.2019

Združeno kraljevstvo je uradno obvestilo Evropsko unijo o izstopu 29. marca 2017. Dve leti po uradnem obvestilu Združeno kraljevstvo ne bo več član Evropske unije. Lahko se zgodi, da izstopi z dogovorom ali brez dogovora. 

- Kaj se bo zgodilo, če izstopi z dogovorom? 

V primeru izstopa z dogovorom, bo Združeno kraljevstvo še naprej spoštovalo pravila enotnega trga in carinske unije v prehodnem obdobju, kar pomeni da bo do konec prehodnega obdobja še naprej prost pretok blaga in storitev. 

- Kaj se bo zgodilo, če izstopi brez iz Evropske unije "brez dogovora"? 

Če dogovor ne bo dosežen do 29. marca bo Združeno kraljevstvo postalo tretja država. Pravila EU se od trenutka izstopa ne bodo več upoštevala. Blago, vnešeno na carinsko območje EU iz Združenega kraljevstva ali izneseno iz carinskega območja EU v Združeno kraljevstvo, bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih dajatev, povezanih z uvozom. 

- Nasveti za gospodarske subjekte 

Pri gibanju blaga ne bodo veljala več pravila, ki veljajo za obdavčitev z DDV med državami članicami EU. Blago ob vstopu in izstopu bo predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter ustreznih  dajatev, ki se plačajuje ob uvozu. Ob uvozu in izvozu blaga bo potrebno vložiti carinsko deklaracijo. FURS svetuje podjetjem, ki se srečujejo z uvoznimi in izvoznimi postopki, da se obrnejo na špedicije, ki se ukvarjajo s temi postopki. 

 Pri uvozu blaga iz Združenega kraljevstva se bo obračunal DDV. Obračuna se lahko s carinsko deklaracijo ali pa izkaže v obračunu DDV, izvoz blaga bo plačila DDV oproščen. 

Dovoljenja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) in druga dovoljenja, ki jih izdajo organi Združenega kraljevstva, ne bodo več veljavni. 

Pri uvozu ali izvozu blaga, za katerega veljajo prepovedi ali omejitve, bo potrebna odobritev oz. dovoljenje. Ne bodo veljala več dovoljenja, ki so jih izdali organi Združenega kraljevstva. 

Za preferencialno poreklo blaga se ne bodo več uporabljali sporazumi o prosti trgovini. Blago s poreklom iz Združenega kraljevstva se bo štelo kot blago brez porekla, prav tako ne bo več možna komulacija, kar pomeni, da bodo morala biti za pridobitev preferencialnega porekla izpolnjena pravila iz ustreznega seznama zadostnih obdelav in predelav. 

Tranzitni postopki se bodo izvajali na enak način, kot pred izstopom, saj bo Združeno kraljevstvo pristopilo h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku, kjer bo imelo še naprej dostop do novega tranzitnega sistema NCTS. 

Vir: Finančna uprava RSVse objave