Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

23.07.2018

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavila količnik rasti cen prehrambenih izdelkov - 1,024. 

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2018 je 4,51 eurov na dan.

Vir: Uradni list RS, št.51/2018, 20.7.2018


Vse objave