Objavljena neuradna prečiščena besedila zakonov iz paketa davčnih sprememb

18.12.2017

Ljubljana,19. december 2017 – Objavljena so neuradna prečiščena besedila treh zakonov iz paketa davčni sprememb, ki se začnejo uporabljati s1. januarjem 2018. Gre za rešitve, ki so zajete v novelah zakona o dohodnini, zakona odavku od dohodkov pravnih oseb in zakona o davčnem postopku. 

Neuradna prečiščena besedila so objavljena nahttp://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/davki_in_carine/sprejeti_predpisi/.


Vir: Ministrstvo za finance

Vse objave