SRS Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki.

17.06.2018

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji, 3. junija 2018 sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki. Standard je bil poslan v soglasje še Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Slovenski inštitut za revizijo). 

Vse objave