Ste že slišali za UJPlačam?

28.11.2018

UJPlačam je način negotovinskega plačevanja vseh obveznih dajatev pravnih in fizičnih oseb do države ali občin. Med obvezne dajatve uvrščamo: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. 

Z UJPlačam se izognemo stroškom plačilnih storitev, ki jih imamo, če plačujemo preko spletnih bank in na bančnih ali poštnih okencih. 

Za negotovinsko plačevanje potrebujemo:

- plačilno kartico (Maestro, Visa, Mastercard in Karanta) ali mobilno denarnico, 

- obrazec UPN izpolnjen s podatki za plačilo (neizpolnjen obrazec UPN lahko pridobite tudi na negotovinskem plačilnem mestu UJPlačam in ga pred izvedbo plačila izpolnite s podatki za plačilo).


VIR: RS Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Negotovinsko plačevanje obveznih dajatev UJPlačam

Vse objave