Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti ostaja nespremenjena

08.07.2018

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. 

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za obdobje od 1. julija do 31. decembra ostaja nespremenjena in znaša 8%. 

Vir: Ministrstvo za finance RS, 2.7.2018


Vse objave