Svetovanje

Davčno svetovanje, s katerim lahko tudi prihranite in povečate svojo konkurenčnost


Mikro, majhnim in srednjim pravnim in fizičnim osebam nudimo svetovanje s področij:

  • davka od dohodkov pravnih oseb,
  • davek od dejavnosti,
  • davka na dodano vrednost,
  • dohodnine, socialnih prispevkov in delovne zakonodaje, vključno z zaposlovanjem tujcev v skladu s slovensko delovno zakonodajo,
  • prestrukturiranja podjetij, združitve in prevzemi gospodarskih subjektov,
  • davkov in prispevkov v insolventnih postopkih (v primeru stečaja ali likvidacije subjekta),
  • davka na promet nepremičnin in svetovanje pri odločanju med nakupom ali najemom,
  • računovodskih in davčnih vidikov naložbenih nepremičnin.